Đăng Ký / Đăng Nhập Qua

GIFT CARDS

GIFT CARDS

GIFT CARDS

Steam Gift Card 76,000 VNĐ
  • Mới

Steam Gift Card 76,000 VNĐ

Giá 78.000 ₫

- Đây là digital code steam wallet 100 TWD tương đương 76000 VNĐ.

- Sản phẩm tự quy đổi sang tiền tệ(VNĐ) phù hợp với nước đăng kí trong tài khoản steam của bạn. 

Xbox Gift Card 5 USD

Giá 115.000 ₫

- Đây là digital code Xbox Gift Card 5 dollar.

- Sản phẩm dùng để nạp tiền vào tài khoản Xbox(Microsoft) và sử dụng tại Micosoft Store trên PC hoặc Xbox. 

- Sản phẩm chỉ dùng cho tài khoản Xbox(Microsoft) USA.

Steam Gift Card 118,000 VNĐ

Giá 120.000 ₫

- Đây là digital code steam wallet 40 HKD tương đương 118000 VNĐ.

- Sản phẩm tự quy đổi sang tiền tệ(VNĐ) phù hợp với nước đăng kí trong tài khoản steam của bạn. 

Steam Gift Card 152,000 VNĐ

Giá 154.000 ₫

- Đây là digital code steam wallet 200 TWD tương đương 152000 VNĐ.

- Sản phẩm tự quy đổi sang tiền tệ(VNĐ) phù hợp với nước đăng kí trong tài khoản steam của bạn. 

Karma Koin 10 USD

Giá 225.000 ₫

- Đây là digital code Karma Koin 10 dollar.

- Sản phẩm dùng để top-up các game như World of Tanks(US), Cabal, CrossFire(US), Path of Exile, ...

- Xem danh sách chi tiết các game hỗ trợ Karma Koin tại đây

Xbox Gift Card 10 USD

Giá 225.000 ₫

- Đây là digital code Xbox Gift Card 10 dollar.

- Sản phẩm dùng để nạp tiền vào tài khoản Xbox(Microsoft) và sử dụng tại Micosoft Store trên PC hoặc Xbox. 

- Sản phẩm chỉ dùng cho tài khoản Xbox(Microsoft) USA.