Close

11 Loot Boxes

*Các bạn sẽ nhận 1 battle code 10 usd để add vào tk .

*Sau đó các bạn lên store battle net để mua

240,000₫

Nội dung

Khu vực SEA (Chỉ có thể kích hoạt tại các quốc gia thuộc Đông Nam Á).
Close