Close

50 Loot Boxes

*Các bạn sẽ nhận 2 battle code 20 usd để add vào tk .

*Sau đó các bạn lên store battle net để mua

900,000₫

Nội dung

Khu vực SEA (Chỉ có thể kích hoạt tại các quốc gia thuộc Đông Nam Á).

Bạn cũng nên mua

Close