ACash 200 SGD Pack

- Sản phẩm chỉ dùng cho tài khoản PlayPark Singapore.
- Sản phẩm dùng để top-up các game phổ biến: Mu Online (SEA), Special Force 2 (SEA), Saiya Online (SEA), Audition PH (SEA), Rappelz M Android (SEA), ...

x 43.285.000 ₫
3.300.000 ₫
Không thuế
Qty

Pack description

Hướng dẫn kích hoạt @Cash Card:

1. Truy cập website Playpark và đăng nhập tài khoản của bạn.
2. Click vào "Top-up" và chọn tiền tệ chính xác theo tiền của thẻ @cash
3. Nhập "Serial" và "Pin" gift card của bạn.
4. Click "Top-up" để redeem gift card.
6. Chọn game mà chơi, sau đó đổi tiền bạn đã nạp thành tiền ingame.