ACash 200 SGD Pack

- Sản phẩm chỉ dùng cho tài khoản PlayPark Singapore.

- Sản phẩm dùng để top-up các game phổ biến: Mu Online (SEA), Special Force 2 (SEA), Saiya Online (SEA), Audition PH (SEA), Rappelz M Android (SEA), ...

x 4  1. This product is out of stock.

One of product is no longer available. This pack cant be purchased

Pack description

@Cash (SG) Gift Card là gì?

@Cash (SG) Gift Card được phát hành bởi AsiaSoft. @cash (SG) được dùng để nạp vào tài khoản Playpark sử để mua vật phẩm các trò chơi do AsiaSoft phát hành. Bạn có thể mua @cash tại các cửa hàng bán lẻ trên thế giới.

Làm thế nào để kích hoạt @Cash (SG)?

1. Truy cập website Playpark và đăng nhập tài khoản của bạn.

2. Click vào "Top-up" và chọn tiền tệ chính xác theo tiền của thẻ @cash

3. Nhập "Serial" và "Pin" gift card của bạn.

4. Click "Top-up" để redeem gift card.

6. Chọn game mà chơi, sau đó đổi tiền bạn đã nạp thành tiền ingame.