Thẻ @Cash Playpark SG ACash 5 SGD

ACash 5 SGD

86.000 ₫
Không thuế
PlayPark
acash5sgd

Thông tin chi tiết

Phân vùng
Singapore
Loại sản phẩm
Digital Key
Qty
Hết hàng

- Sản phẩm chỉ dùng cho tài khoản PlayPark Singapore.
- Sản phẩm dùng để top-up các game phổ biến: Mu Online (SEA), Special Force 2 (SEA), Saiya Online (SEA), Audition PH (SEA), Rappelz M Android (SEA), ...

Hướng dẫn kích hoạt @Cash Card:

1. Truy cập website Playpark và đăng nhập tài khoản của bạn.
2. Click vào "Top-up" và chọn tiền tệ chính xác theo tiền của thẻ @cash
3. Nhập "Serial" và "Pin" gift card của bạn.
4. Click "Top-up" để redeem gift card.
6. Chọn game mà chơi, sau đó đổi tiền bạn đã nạp thành tiền ingame.

PlayPark
acash5sgd

Thông tin chi tiết

Phân vùng
Singapore
Loại sản phẩm
Digital Key