Thẻ @Cash Playpark SG ACash 50 SGD
  • Thẻ @Cash Playpark SG ACash 50 SGD

ACash 50 SGD

807.000 ₫
Không thuế
PlayPark
acash50sgd

Thông tin chi tiết

Loại sản phẩm
Digital Key
Phân vùng
Singapore
Qty
Các sản phẩm cuối cùng trong kho

- Sản phẩm chỉ dùng cho tài khoản PlayPark Singapore.

- Sản phẩm dùng để top-up các game phổ biến: Mu Online (SEA), Special Force 2 (SEA), Saiya Online (SEA), Audition PH (SEA), Rappelz M Android (SEA), ...

@Cash (SG) Gift Card là gì?

@Cash (SG) Gift Card được phát hành bởi AsiaSoft. @cash (SG) được dùng để nạp vào tài khoản Playpark sử để mua vật phẩm các trò chơi do AsiaSoft phát hành. Bạn có thể mua @cash tại các cửa hàng bán lẻ trên thế giới.

Làm thế nào để kích hoạt @Cash (SG)?

1. Truy cập website Playpark và đăng nhập tài khoản của bạn.

2. Click vào "Top-up" và chọn tiền tệ chính xác theo tiền của thẻ @cash

3. Nhập "Serial" và "Pin" gift card của bạn.

4. Click "Top-up" để redeem gift card.

6. Chọn game mà chơi, sau đó đổi tiền bạn đã nạp thành tiền ingame.

PlayPark
acash50sgd

Thông tin chi tiết

Loại sản phẩm
Digital Key
Phân vùng
Singapore