Battle.net Games Diablo 3 Battle Chest

Diablo 3 Battle Chest

600.000 ₫
Không thuế
Blizzard Entertainment
game-diablo3battlechest

Thông tin chi tiết

Loại sản phẩm
Battle.net Key
Phân vùng
Global
Qty

- Sản phẩm bao gồm game cơ bản và bản mở rộng: Reaper of souls.

Hướng dẫn kích hoạt code game Battle.net:

1. Đăng nhập tài khoản tại website https://www.blizzard.com.

2. Click vào email tài khoản ở gốc phải phía trên và chọn click "Account Settings".

3. Tại trang Account Overview, nhập code game của bạn vào ô trống "Redeem A Code".

4. Click "Redeem" kích hoạt code.

Blizzard Entertainment
game-diablo3battlechest

Thông tin chi tiết

Loại sản phẩm
Battle.net Key
Phân vùng
Global