Battle.net Games StarCraft 2 Battlechest

StarCraft 2 Battlechest

350.000 ₫
Không thuế
Blizzard Entertainment
game-starcraft2battlechest

Thông tin chi tiết

Loại sản phẩm
Battle.net Key
Phân vùng
Global
Qty
Các sản phẩm cuối cùng trong kho

- Sản phẩm bao gồm: Starcraft 2 - Wings of Liberty; Starcraft 2 : Heart of the Swarm; Starcraft 2 : Legacy of the Void.

Hướng dẫn kích hoạt code game Battle.net:

1. Đăng nhập tài khoản tại website https://www.blizzard.com.

2. Click vào email tài khoản ở gốc phải phía trên và chọn click "Account Settings".

3. Tại trang Account Overview, nhập code game của bạn vào ô trống "Redeem A Code".

4. Click "Redeem" kích hoạt code.

Blizzard Entertainment
game-starcraft2battlechest

Thông tin chi tiết

Loại sản phẩm
Battle.net Key
Phân vùng
Global