Battle.net Gift Card 50 USD

1.140.000 ₫
Không thuế
battlenetus50
6 Sản phẩm
Qty

- Đây là digital code Battle.net Wallet 50 dollar.

- Sản phẩm chỉ dùng cho tài khoản khu vực Bắc Mỹ và Đông Nam Á.

Hướng dẫn kích hoạt Battle.net Gift Card

1. Click vào https://account.blizzard.com/ và đăng nhập tài khoản của bạn.

2. Chọn "Account Overview" ở cột Menu bên trái

3. Nhập code của bạn vào ô trống mục "REDEEM A CODE"

4. Click "Redeem Code" và Confirm xác nhận kích hoạt code

Đăng Ký / Đăng Nhập Qua

GIFT CARDS