Close

HƯỚNG DẪN NHẬN KEY GAME

BƯỚC 1: KIỂM TRA LỊCH SỬ GIAO DỊCH

BƯỚC 2: KIỂM TRA TÌNH TRẠNG ĐƠN HÀNG

BƯỚC 3: SAU KHI GỬI TIỀN, ĐỢI TÌNH TRẠNG ĐƠN THAY ĐỔI VÀ BẤM VÀO "CHI TIẾT" ĐỂ NHẬN KEY

BƯỚC 4: KIỂM TRA KEY Ở PHẦN TIN NHẮN


Close