Các bạn có thể dễ dàng đăng ký tài khoản để mua hàng tại Cheap Game Asia qua 2 hình thức:

+ Hình thức truyền thống: Đăng ký qua email cá nhân.

+ Hình thức hiện đại: Login trực tiếp qua facebook và không cần đăng ký.

Để thuận lợi hơn cho việc đăng ký mua hàng, chúng tôi đã tích hợp cổng đăng nhập qua facebook.

Khi kết nối qua facebook, thông tin chúng tôi được chia sẻ là Họ tên và email của khách hàng. Từ đó dễ dàng cho việc liên hệ cũng như giao hàng là game (sản phẩm ảo) qua email một cách dễ dàng và chính xác nhất.

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật mọi thông tin khách hàng và chỉ sử dụng thông tin được chia sẻ để thuận lợi cho việc đăng ký, đặt hàng và giao hàng.