I. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Các bạn có thể dễ dàng đăng ký tài khoản để mua hàng tại Cheap Game Asia qua 2 hình thức:

- Hình thức truyền thống: Đăng ký qua email cá nhân.

- Hình thức hiện đại: Login trực tiếp qua Facebook và Gmail và không cần đăng ký.

II. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân:
- Để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi và cung cấp cho bạn các dịch vụ hoặc sản phẩm đã thỏa thuận.
- Để thiết lập, duy trì và quản lý Tài khoản của bạn.
- Để gửi cho bạn dịch vụ thông tin khuyến mãi đặc biệt trong tương lai.
- Để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.
- Để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả việc tùy chỉnh trang web.
- Để xác minh danh tính hoặc vị trí của bạn và thực hiện kiểm tra an ninh, liên quan đến việc mua hàng
- Để nghiên cứu và phân tích thị trường.
- Để quảng cáo và tiếp thị các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi qua mạng xã hội.

2. Các thông tin mà chúng tôi thu thập bao gồm:
- Họ tên.
- Email.
- Số điện thoại.

3. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân theo một số cách như sau:
- Khi bạn tham gia vào các giao dịch với chúng tôi hoặc khi bạn đăng ký Tài khoản tại website CheapGameAsia.
- Khi bạn liên hệ với chúng tôi hoặc đăng ký nhận bản tin hoặc danh sách gửi thư của chúng tôi.

4. Bạn có thể từ chối cung cấp thông tin cá nhân bất kì lúc nào.
-
Khi cấn thiết, bạn có thể liên hệ với hỗ trợ viên bất kì lúc nào để yêu cầu xóa tài khoản của bạn khỏi hệ thống web, khi đó chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin xác thực mình là chủ tài khoản. Sau khi bạn xác thực thành công, chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa tài khoản của bạn bao gồm các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi từng thu thập từ bạn để phục vụ mục đích mua hàng.