Close

- Bạn đến trụ sở shop ở 29 Hồ Bá Kiện, q10, TPHCM (Cheap Game Asia Gaming Center) để giao dịch.

- Lưu ý làm đủ 3 bước như sau để được xử lý giao dịch nhanh chóng:

  1. Gọi vào SĐT  09 02 72 74 78 (gặp a. Cường quản lý) và hẹn thời gian bạn lên giao dịch.

  2. Khi đến nơi và gặp anh Cường, bạn đọc mã đơn hàng.

  3. Gửi số tiền khớp với mã đơn hàng, sau đó trong vòng 5-30 phút bạn sẽ nhận được key game gửi qua email hoặc trang Quản lý tài khoản trên website.


Close