Close

Thông tin tài khoản Ngân Lượng của shop:

Email: [email protected]

Chủ tài khoản: Đỗ Tấn Phong

-------------------------------------------------------

Bạn vui lòng sử dụng tài khoản Ngân Lượng mà bạn đã khai báo ở trang trước để chuyển tiền. Sau khi hoàn tất, inbox hỗ trợ trên fanpage thông báo mã đơn hàng và email Ngân Lượng của bạn để được xử lý đơn hàng.


Close