Thẻ Multi Game Card Giá Rẻ Multi Game Card 20 USD
  • Thẻ Multi Game Card Giá Rẻ Multi Game Card 20 USD

Multi Game Card 20 USD

471.000 ₫
Không thuế
Multi Game Card
mgc20usd

Thông tin chi tiết

Phân vùng
Global
Loại sản phẩm
Digital Key
Qty

- Sản phẩm dùng để top-up các game phổ biến: Twitch TV, Faceit, Esea, Path of Exile, Tera Online, Ragnarok Online, Ragnarok 2, Dragonball Z Online, Mu Online (SEA), Phoenix Point, Twitch Bits, Escape from Tarkov ...

Multi Game Card là gì?

Multi Game Card  được sử dụng thay thế cho thẻ tín dụng để mua hoặc nạp tiền vào các trò chơi online. Rất nhiều trò chơi online hoặc nền tảng trực tuyến như Twitch chấp nhận thanh toán bằng Multi Game Card. Bạn có thể mua Multi Game Card tại các cửa hàng bán lẻ trên toàn thế giới với nhiều mệnh giá khác nhau.

Làm thế nào để kích hoạt Multi Game Card?

1. Kiểm tra các game hoặc nhà phát hành chấp nhận tại https://www.multigamecard.com/site/where-to-use .

2. Truy cập website của game hoặc nhà phát hành bạn chọn.

3. Đăng nhập tài khoản của bạn.

4. Chọn "Redeem Muti Game Card" để kích hoạt code của bạn.

Multi Game Card
mgc20usd

Thông tin chi tiết

Phân vùng
Global
Loại sản phẩm
Digital Key