Thẻ Multi Game Card Giá Rẻ Multi Game Card 50 USD

Multi Game Card 50 USD

1.175.000 ₫
Không thuế
Multi Game Card
mgc50usd

Thông tin chi tiết

Loại sản phẩm
Digital Key
Phân vùng
Global
Qty

- Sản phẩm dùng để top-up các game phổ biến: Twitch TV, Faceit, Esea, Path of Exile, Tera Online, Ragnarok Online, Ragnarok 2, Dragonball Z Online, Mu Online (SEA), Phoenix Point, Twitch Bits, Escape from Tarkov ...
- Lưu ý: Code đã giao sẽ không thể hoàn trả.

Hướng dẫn kích hoat Multi Game Card: 

1. Kiểm tra các game hoặc nhà phát hành chấp nhận tại https://www.multigamecard.com/site/where-to-use .
2. Truy cập website của game hoặc nhà phát hành bạn chọn.
3. Đăng nhập tài khoản của bạn.
4. Chọn "Redeem Muti Game Card" để kích hoạt code của bạn.

Multi Game Card
mgc50usd

Thông tin chi tiết

Loại sản phẩm
Digital Key
Phân vùng
Global