Minecraft - Java Edition Official website
  • Minecraft - Java Edition Official website

Minecraft - Java Edition Official website (Global CD Key)

600.000 ₫
Không thuế
game-minecraft
Qty

Hướng dẫn kích hoat game Minecraft:

1.Vào trang website https://minecraft.net/user/redeem và click "register for a Mojang account" đăng kí tài khoản hoặc đăng nhập nếu bạn có sẵn tài khoản.

2.Chọn "redeem gift code or prepaid card"  và nhập code game của bạn.

Đăng Ký / Đăng Nhập Qua

GIFT CARDS