Games Hay Trên Nền Tảng Khác Guild Wars 2: Path of Fire

Guild Wars 2: Path of Fire

450.000 ₫
Không thuế
ArenaNet
game-gw2pathoffire

Thông tin chi tiết

Loại sản phẩm
NCSoft Key
Phân vùng
Global
Qty

- Sản phẩm cần có sẵn bản Guild Wars 2 cơ bản đề kích hoạt.

Hướng dẫn kích hoạt code game Guild Wars 2:

1. Đăng nhập tài khoản game của bạn tại https://account.arena.net/login.

2. Trong trang Overview tài khoản chọn mục "redeem code".

3. Nhập code game của bạn và click kích hoạt code.

ArenaNet
game-gw2pathoffire

Thông tin chi tiết

Loại sản phẩm
NCSoft Key
Phân vùng
Global