Games Hay Trên Nền Tảng Khác Minecraft - Java Edition

Minecraft - Java Edition

600.000 ₫
Không thuế
Microsoft
game-minecraft

Thông tin chi tiết

Loại sản phẩm
Mojang Key
Phân vùng
Global
Qty

- Sản phẩm chỉ bao gồm game cơ bản không kèm bản mở rộng.

Hướng dẫn kích hoạt code game Minecraft - Java edition:

1. Tạo và đăng nhập tài khoản game của bạn tại https://www.minecraft.net/en-us/redeem/minecraft/instructions .

2. Điền thông tin tài khoản".

3. Nhập code game của bạn và click kích hoạt code.

Microsoft
game-minecraft

Thông tin chi tiết

Loại sản phẩm
Mojang Key
Phân vùng
Global