• Giá đã giảm
Giá đã giảm

Nintendo eShop 35 USD

745.000 ₫
760.000 ₫
Không thuế
ninus35
Qty
Không có đủ sản phẩm trong kho

- Đây là digital code Nintendo eshop Wallet 35 dollar.

- Sản phẩm chỉ dùng cho tài khoản Nintendo USA.

Hướng dẫn kích hoạt Nintendo Eshop:

1. Bật máy Nintendo và chọn icon "Nintendo Eshop" trong phần Menu chính.

2. Đăng nhập tài khoản nintendo của bạn.

3. Chọn "Enter Code" bên cột trái và nhập mã của bạn vào.

4. Xác nhận và Confirm nạp code.

Đăng Ký / Đăng Nhập Qua

GIFT CARDS