Nintendo eShop 50 USD

1.080.000 ₫
Không thuế
ninus50
7 Sản phẩm
Qty

- Đây là digital code Nintendo eshop Wallet 50 dollar.

- Sản phẩm chỉ dùng cho tài khoản Nintendo USA.

Hướng dẫn kích hoạt Nintendo Eshop:

1. Bật máy Nintendo và chọn icon "Nintendo Eshop" trong phần Menu chính.

2. Đăng nhập tài khoản nintendo của bạn.

3. Chọn "Enter Code" bên cột trái và nhập mã của bạn vào.

4. Xác nhận và Confirm nạp code.

Đăng Ký / Đăng Nhập Qua

GIFT CARDS