Origin Games FIFA 21

FIFA 21

1.250.000 ₫
Không thuế
EA
game-fifa21

Thông tin chi tiết

Loại sản phẩm
Origin Key
Phân vùng
Global
Qty

-Sản phẩm có thể không kèm pre-bonus, key game sẽ được gửi vào ngày phát hành: 10/10/2020.

- Sản phẩm chỉ bao gồm game cơ bản không kèm bản mở rộng.

Hướng dẫn kích hoạt code game Origin:

1. Tải ứng dụng Origin tại https://www.origin.com/download cài đặt, mở ứng dụng và đăng nhập tài khoản của bạn.

2. Click vào "Origin" ở menu gốc trên cùng bên trái của ứng dụng.

3. Click "Redeem Prodcut Code". 

4. Nhập code game của bạn và kích hoạt code. 

EA
game-fifa21

Thông tin chi tiết

Loại sản phẩm
Origin Key
Phân vùng
Global