PlayStation Network Card 80 HKD
  • PlayStation Network Card 80 HKD

PlayStation Network Card 80 HKD

240.000 ₫
Không thuế
psnhk80
2 Sản phẩm
Qty
Các sản phẩm cuối cùng trong kho

- Đây là digital code PSN Wallet 80 dollars hongkong.

- Sản phẩm chỉ dùng cho tài khoản PSN Hongkong.

Hướng dẫn kích hoạt PlayStation Network Card:

1. Đăng nhập tài khoản PSN tại đây

2. Chọn "Redeem Code" và nhập code của bạn.

3. Click "Next" và "Confirm" xác nhận nạp code.

Đăng Ký / Đăng Nhập Qua

GIFT CARDS