PlayStation Network Card 10 USD

240.000 ₫
Không thuế
psnus10
Qty

- Đây là digital code PSN Wallet 10 dollar.

- Sản phẩm chỉ dùng cho tài khoản PSN USA.

Hướng dẫn kích hoạt PlayStation Network Card:

1. Đăng nhập tài khoản PSN tại đây

2. Chọn "Redeem Code" và nhập code của bạn.

3. Click "Next" và "Confirm" xác nhận nạp code.

psnus10
CÓ THỂ BẠN THÍCH