Close

Mirror's Edge Catalyst (Origin)

450,000₫

Nội dung

Khu vực SEA (Chỉ có thể kích hoạt tại các quốc gia thuộc Đông Nam Á).

More info

Requirements :

  • OS : Win 7 64
  • CPU : Core i3-3250 3.5GHz / FX-6350
  • RAM : 6 GB
  • GPU : GeForce GTX 650 Ti / Radeon R9 270X
  • HDD : 25 GB

Gameplay :

Close