Grand Theft Auto IV GTA - Complete Edition
  • Grand Theft Auto IV GTA - Complete Edition

Grand Theft Auto IV GTA - Complete Edition (Steam Key Global)

450.000 ₫
Không thuế
game-gtaiv
Qty
Các sản phẩm cuối cùng trong kho

Includes 3 items: Grand Theft Auto IV and the episodes – The Lost and Damned & The Ballad of Gay Tony.

Sản phẩm yêu cầu Rockstar Social Club account và Games for Windows Live local profile!

Hướng dẫn kích hoạt game trên nên tảng Steam:

1. Click vào https://store.steampowered.com/account/registerkey đăng nhập tài khoản của bạn

2. Nhập code của bạn vào ô trống "Product Code"

3. Check vào ô nhỏ mục "I agree ..."

4. Click "Continue" và xác nhận kích hoạt game

Đăng Ký / Đăng Nhập Qua

GIFT CARDS