Umbrella Corps
  • Umbrella Corps

Umbrella Corps (Global Steam Key)

50.000 ₫
Không thuế
game-umbrellacorps
Qty

Hướng dẫn kích hoạt game trên nên tảng Steam:

1. Click vào https://store.steampowered.com/account/registerkey đăng nhập tài khoản của bạn

2. Nhập code của bạn vào ô trống "Product Code"

3. Check vào ô nhỏ mục "I agree ..."

4. Click "Continue" và xác nhận kích hoạt game

game-umbrellacorps
CÓ THỂ BẠN THÍCH