• Giá đã giảm
The Evil Within - Bundle
Giá đã giảm
  • The Evil Within - Bundle

The Evil Within - Bundle (Global Steam Key)

250.000 ₫
650.000 ₫
Không thuế
game-evilwithin
Qty

This bundle includes the following:

  • The Evil Within
  • The Evil Within The Consequence
  • The Evil Within The Executioner
  • The Evil Within The Assignment

Hướng dẫn kích hoạt game trên nên tảng Steam:

1. Click vào https://store.steampowered.com/account/registerkey đăng nhập tài khoản của bạn

2. Nhập code của bạn vào ô trống "Product Code"

3. Check vào ô nhỏ mục "I agree ..."

4. Click "Continue" và xác nhận kích hoạt game

Đăng Ký / Đăng Nhập Qua

GIFT CARDS