Prototype - Franchise Pack
  • Prototype - Franchise Pack

Prototype - Franchise Pack (Steam Gift Sea)

250.000 ₫
Không thuế
game-prototypefranchisesea
5 Sản phẩm
Qty

Lưu ý sản phẩm chỉ kích hoạt tại các nước thuộc khu vực Đông Nam Á

This product includes the following:

  • Prototype
  • Prototype 2
  • Prototype 2 RADNET Access Pack

Hướng dẫn kích hoạt game trên nên tảng Steam:

1. Click vào https://store.steampowered.com/ và đăng nhập tài khoản của bạn

2. Copy và paste đường link bạn nhận được ở "My Key" vào trình duyệt

3. Click " Accept" để nhận gift và "Add libary" để xác nhận game vào tài khoản 

Đăng Ký / Đăng Nhập Qua

GIFT CARDS