• Giá đã giảm
Resident Evil 4 - Ultimate HD Edition
Giá đã giảm
  • Resident Evil 4 - Ultimate HD Edition

Resident Evil 4 - Ultimate HD Edition (Global Steam Key)

100.000 ₫
480.000 ₫
Không thuế
game-re4hd
56 Sản phẩm
Qty

Hướng dẫn kích hoạt game trên nên tảng Steam:

1. Click vào https://store.steampowered.com/account/registerkey đăng nhập tài khoản của bạn

2. Nhập code của bạn vào ô trống "Product Code"

3. Check vào ô nhỏ mục "I agree ..."

4. Click "Continue" và xác nhận kích hoạt game

Đăng Ký / Đăng Nhập Qua

GIFT CARDS