The Elder Scrolls Online - Gold Edition
  • The Elder Scrolls Online - Gold Edition

The Elder Scrolls Online - Gold Edition (Steam Gift Sea)

150.000 ₫
Không thuế
game-eosgoldsea
32 Sản phẩm
Qty

Lưu ý sản phẩm chỉ kích hoạt tại các nước thuộc khu vực Đông Nam Á

The Elder Scrolls Online Gold Edition includes the following content:

  • The Elder Scrolls Online.
  • DLC game packs: Imperial City, Orsinium, Thieves Guild and Dark Brotherhood.

Hướng dẫn kích hoạt game trên nên tảng Steam:

1. Click vào https://store.steampowered.com/ và đăng nhập tài khoản của bạn

2. Copy và paste đường link bạn nhận được ở "My Key" vào trình duyệt

3. Click " Accept" để nhận gift và "Add libary" để xác nhận game vào tài khoản 

Đăng Ký / Đăng Nhập Qua

GIFT CARDS