Call of Duty: World War II
  • Call of Duty: World War II

Call of Duty: World War II (APAC Steam Key)

750.000 ₫
Không thuế
game-codww2asia
Qty

Lưu ý sản phẩm chỉ có thể kích hoạt tại các nước thuộc Region 7 trong danh sách sau: Click vào đây!

Hướng dẫn kích hoạt game trên nên tảng Steam:

1. Click vào https://store.steampowered.com/account/registerkey đăng nhập tài khoản của bạn

2. Nhập code của bạn vào ô trống "Product Code"

3. Check vào ô nhỏ mục "I agree ..."

4. Click "Continue" và xác nhận kích hoạt game

game-codww2asia
CÓ THỂ BẠN THÍCH