• Giá đã giảm
Alan Wake
Giá đã giảm
  • Alan Wake

Alan Wake (Global Steam Key)

20.000 ₫
360.000 ₫
Không thuế
game-alanwake
19 Sản phẩm
Qty

Hướng dẫn kích hoạt game trên nên tảng Steam:

1. Click vào https://store.steampowered.com/account/registerkey đăng nhập tài khoản của bạn

2. Nhập code của bạn vào ô trống "Product Code"

3. Check vào ô nhỏ mục "I agree ..."

4. Click "Continue" và xác nhận kích hoạt game

Đăng Ký / Đăng Nhập Qua

GIFT CARDS