Shenmue I and II
  • Shenmue I and II

Shenmue I and II (Global Steam Key)

85.000 ₫
Không thuế
game-shenmue12
Qty

Lưu ý sản phẩm không thể kích hoạt tại: China, Taiwan, Hong Kong, Japan, Democratic People's Republic of Korea, Republic of Korea.

Hướng dẫn kích hoạt game trên nên tảng Steam:

1. Click vào https://store.steampowered.com/account/registerkey đăng nhập tài khoản của bạn

2. Nhập code của bạn vào ô trống "Product Code"

3. Check vào ô nhỏ mục "I agree ..."

4. Click "Continue" và xác nhận kích hoạt game

Đăng Ký / Đăng Nhập Qua

GIFT CARDS