Darksiders: Genesis
  • Darksiders: Genesis

Darksiders: Genesis (Asia Steam Key)

280.000 ₫
Không thuế
game-darksidersgenesis
Qty

Lưu ý sản phẩm chỉ có thể kích hoạt tại: Singapore, Malaysia, Thailand , Phillipines, Brunei, Indonesia, Taiwan, Hong Kong, Vietnam, Sri Lanka, India, China.

Hướng dẫn kích hoạt game trên nên tảng Steam:

1. Click vào https://store.steampowered.com/account/registerkey đăng nhập tài khoản của bạn

2. Nhập code của bạn vào ô trống "Product Code"

3. Check vào ô nhỏ mục "I agree ..."

4. Click "Continue" và xác nhận kích hoạt game

Đăng Ký / Đăng Nhập Qua

GIFT CARDS