• Mới
Shadow of the Tomb Raider
Mới
  • Shadow of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider (Asia Steam Key)

500.000 ₫
Không thuế
game-shadowofthetombraider
Qty

Lưu ý sản phẩm chỉ có thể kích hoạt tại: Brunei, Hong Kong, Indonesia, South Korea, Kazakhstan, Laos, Mongolia, Macau, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Taiwan, Vietnam.

Hướng dẫn kích hoạt game trên nên tảng Steam:

1. Click vào https://store.steampowered.com/account/registerkey đăng nhập tài khoản của bạn

2. Nhập code của bạn vào ô trống "Product Code"

3. Check vào ô nhỏ mục "I agree ..."

4. Click "Continue" và xác nhận kích hoạt game

Đăng Ký / Đăng Nhập Qua

GIFT CARDS