Steam Games Borderlands 2 GOTY

Borderlands 2 GOTY

160.000 ₫
Không thuế
game-borderlands2goty

Thông tin chi tiết

Phân vùng
Global
Loại sản phẩm
Steam Key
Qty

- Sản phẩm bao gồm game cơ bản và kèm các bản mở rộng: Borderlands 2 - Captain Scarlett and her Pirate's Booty; Borderlands 2 - Psycho Pack; Borderlands 2 - Collector's Edition Pack; Borderlands 2 - Creature Slaughterdome; Borderlands 2 - Mechromancer Pack; Borderlands 2 - Mr. Torgue’s Campaign of Carnage; Borderlands 2 - Sir Hammerlock’s Big Game Hunt; Borderlands 2 - Tiny Tina's Assault on Dragon Keep; Borderlands 2 - Ultimate Vault Hunters Upgrade Pack.

Hướng dẫn kích hoạt code game Steam:

1. Đăng nhập tài khoản của bạn tại https://store.steampowered.com.

2. Truy cập vào trang https://store.steampowered.com/account/registerkey.

3. Nhập code game của bạn và kích hoạt code. 

game-borderlands2goty

Thông tin chi tiết

Phân vùng
Global
Loại sản phẩm
Steam Key