Steam Games Dishonored: Complete Collection

Dishonored: Complete Collection

550.000 ₫
Không thuế
game-dishonoredcollection

Thông tin chi tiết

Phân vùng
Global
Loại sản phẩm
Steam Key
Qty

- Sản phẩm bao gồm: Dishonored - Death of the Outsider; Dishonored 2; Dishonored - Definitive Edition.

Hướng dẫn kích hoạt code game Steam:

1. Đăng nhập tài khoản của bạn tại https://store.steampowered.com.

2. Truy cập vào trang https://store.steampowered.com/account/registerkey.

3. Nhập code game của bạn và kích hoạt code. 

game-dishonoredcollection

Thông tin chi tiết

Phân vùng
Global
Loại sản phẩm
Steam Key