Steam Games Payday 2

Payday 2

50.000 ₫
Không thuế
game-payday2-giftsea

Thông tin chi tiết

Phân vùng
SEA
Loại sản phẩm
Steam Gift
Qty

- Sản phẩm chỉ bao gồm game cơ bản và không kèm bản mở rộng.

Hướng dẫn kích hoạt gift game Steam:

1. Bạn copy và paste link gift game vào trình duyệt.

2. Đăng nhập tài khoản của bạn trên trình duyệt.

3. Click "Accept" để nhận game vào tài khoản của bạn. 

game-payday2-giftsea

Thông tin chi tiết

Phân vùng
SEA
Loại sản phẩm
Steam Gift