Steam Games Rise of the Tomb Raider - 20th Anniversary Edition

Rise of the Tomb Raider - 20th Anniversary Edition

340.000 ₫
Không thuế
game-riseofthetombraider20y

Thông tin chi tiết

Loại sản phẩm
Steam Key
Phân vùng
Global
Qty

- Sản phẩm bao gồm game cơ bản và kèm tất cả bản mở rộng.

Hướng dẫn kích hoạt code game Steam:

1. Đăng nhập tài khoản của bạn tại https://store.steampowered.com.

2. Truy cập vào trang https://store.steampowered.com/account/registerkey.

3. Nhập code game của bạn và kích hoạt code. 

game-riseofthetombraider20y

Thông tin chi tiết

Loại sản phẩm
Steam Key
Phân vùng
Global