Steam Games Sekiro: Shadows Die Twice

Sekiro: Shadows Die Twice

850.000 ₫
Không thuế
game-sekiro

Thông tin chi tiết

Loại sản phẩm
Steam Key
Phân vùng
ASIA
Qty

- Sản phẩm chỉ bao gồm game cơ bản và không kèm bản mở rộng.

Hướng dẫn kích hoạt code game Steam:

1. Đăng nhập tài khoản của bạn tại https://store.steampowered.com.

2. Truy cập vào trang https://store.steampowered.com/account/registerkey.

3. Nhập code game của bạn và kích hoạt code. 

game-sekiro

Thông tin chi tiết

Loại sản phẩm
Steam Key
Phân vùng
ASIA