Xbox Game Pass

Xbox Game Pass

Các bộ lọc có hiệu lực

Xbox Game Pass (Máy Xbox) 1...

Giá bán 130.000 ₫

* Lưu ý:

- Sản phẩm này chỉ hỗ trợ nạp vào máy Xbox, không hỗ trợ Window Store . Nếu bạn muốn mua Xbox Game Pass PC, vui lòng nạp code Xbox $5 để mua trực tiếp trên Window Store.

- Sản phẩm này chỉ kích hoạt lần đầu cho tài khoản mới chưa bao giờ mua Xbox Game Pass.

- Để gia hạn Xbox Game Pass cho các lần mua sau, bạn vui lòng mua Xbox Card 5 USD .

Lưu ý: Code đã giao sẽ không thể hoàn trả.