Uplay Games Far Cry 5

Far Cry 5

380.000 ₫
Không thuế
Ubisoft
game-farcry5

Thông tin chi tiết

Loại sản phẩm
Uplay Key
Phân vùng
EMEA
Qty

- Sản phẩm chỉ bao gồm game cơ bản không kèm bản mở rộng.

Hướng dẫn kích hoạt code game Uplay:

1. Tải ứng dụng Uplay tại https://uplay.ubisoft.com cài đặt, mở ứng dụng và đăng nhập tài khoản của bạn.

2. Click vào "Menu" và chọn "Activate a key".

3. Nhập code game của bạn và kích hoạt code. 

Ubisoft
game-farcry5

Thông tin chi tiết

Loại sản phẩm
Uplay Key
Phân vùng
EMEA