Thẻ Xbox Microsoft Giá Rẻ Xbox Game Pass (Máy Xbox) 1 Month Trial

Xbox Game Pass (Máy Xbox) 1 Month Trial

130.000 ₫
Không thuế
Microsoft
xboxgamepass1monthtrialconsole

Thông tin chi tiết

Loại sản phẩm
Digital Key
Phân vùng
Global
Qty

* Lưu ý:

- Sản phẩm này chỉ hỗ trợ nạp vào máy Xbox, không hỗ trợ Window Store . Nếu bạn muốn mua Xbox Game Pass PC, vui lòng nạp code Xbox $5 để mua trực tiếp trên Window Store.

- Sản phẩm này chỉ kích hoạt lần đầu cho tài khoản mới chưa bao giờ mua Xbox Game Pass.

- Để gia hạn Xbox Game Pass cho các lần mua sau, bạn vui lòng mua Xbox Card 5 USD .

Lưu ý: Code đã giao sẽ không thể hoàn trả.

Hướng dẫn kích hoạt Xbox/Microsoft Card:

1. Truy cập https://redeem.microsoft.com/ .
2. Đăng nhập tài khoản của bạn.
3. Nhập code của bạn.

Microsoft
xboxgamepass1monthtrialconsole

Thông tin chi tiết

Loại sản phẩm
Digital Key
Phân vùng
Global