Xbox Gift Card 5 USD

115.000 ₫
Không thuế
xbus5
10 Sản phẩm
Qty

- Đây là digital code Xbox Gift Card 5 dollar.

- Sản phẩm dùng để nạp tiền vào tài khoản Xbox(Microsoft) và sử dụng tại Micosoft Store trên PC hoặc Xbox. 

- Sản phẩm chỉ dùng cho tài khoản Xbox(Microsoft) USA.

Hướng dẫn kích hoạt Xbox Gift Card:

1. Click vào đường link https://redeem.microsoft.com/

2. Đăng nhập tài khoản của bạn

3. Nhập mã của bạn vào ô trống

4. Click "Next" và "Confirm" xác nhận nạp mã.

Đăng Ký / Đăng Nhập Qua

GIFT CARDS