Games Hay Trên Nền Tảng Khác Escape from Tarkov

Escape from Tarkov

1.050.000 ₫
Không thuế
game-escapefromTarkov

Thông tin chi tiết

Phân vùng
Global
Loại sản phẩm
Other Platform Key
Qty

- Sản phẩm chỉ bao gồm game cơ bản không kèm bản mở rộng.

Hướng dẫn kích hoạt code game Escape from Tarkov:

1. Đăng nhập tài khoản game của bạn tại https://www.escapefromtarkov.com/promo/activate.

2. Nhập code game của bạn vào khung kích hoạt.

3. Click "Submit" kích hoạt code.

game-escapefromTarkov

Thông tin chi tiết

Phân vùng
Global
Loại sản phẩm
Other Platform Key