Thẻ Xbox Microsoft Giá Rẻ

Thẻ Xbox Microsoft Giá Rẻ

Các bộ lọc có hiệu lực

Xbox Game Pass (Máy Xbox) 1...

Giá bán 130.000 ₫

* Lưu ý:

- Sản phẩm này chỉ hỗ trợ nạp vào máy Xbox, không hỗ trợ Window Store . Nếu bạn muốn mua Xbox Game Pass PC, vui lòng nạp code Xbox $5 để mua trực tiếp trên Window Store.

- Sản phẩm này chỉ kích hoạt lần đầu cho tài khoản mới chưa bao giờ mua Xbox Game Pass.

- Để gia hạn Xbox Game Pass cho các lần mua sau, bạn vui lòng mua Xbox Card 5 USD .

Thẻ Xbox Microsoft Giá Rẻ Tài khoản Xbox Game Pass Ultimate 12 Month
  • -2.400.000 ₫
  • -2.400.000 ₫

Tài khoản Xbox Game Pass...

Giá bán 1.600.000 ₫ Giá 4.000.000 ₫

- Vui lòng liên hệ page sau khi mua sản phẩm này để shop tiến hành tạo tài khoản có bản quyền Game Pass Ultimate 1 năm cho riêng bạn.

- Sau khi đăng nhập tài khoản này vào Window Store hoặc máy Xbox, bạn có thể thoải mái sử dụng gói Game Pass Ultimate này cho tài khoản Xbox của riêng bạn.