Thẻ Xbox Microsoft Giá Rẻ

Thẻ Xbox Microsoft Giá Rẻ

Các bộ lọc có hiệu lực

Thẻ Xbox Microsoft Giá Rẻ Xbox Game Pass 1 Month Trial
  • Mới

Xbox Game Pass 1 Month Trial

Giá bán 130.000 ₫

* Lưu ý:

- Sản phẩm này chỉ hỗ trợ nạp vào máy Xbox, không hỗ trợ Window Store. Nếu bạn muốn mua Xbox Game Pass PC, vui lòng nạp code Xbox $5 để mua trực tiếp trên Window Store.

- Sản phẩm này chỉ kích hoạt lần đầu cho tài khoản mới chưa bao giờ mua Xbox Game Pass.

- Để gia hạn Xbox Game Pass cho các lần mua sau, bạn vui lòng mua Xbox Card 5 USD và gia hạn trực tiếp trên Microsoft Store.