Fallout New Vegas - Ultimate Edition
  • Fallout New Vegas - Ultimate Edition

Fallout New Vegas - Ultimate Edition (Global Steam Key)

140.000 ₫
Không thuế
game-fonewvegasultimate
4 Sản phẩm
Qty

Lưu ý sản phẩm không thể kích hoạt tại: Russia, Ukraine, Poland, India, Kazakhstan và khu vực CIS.

Fallout: New Vegas - Ultimate Edition comes complete with all of the game add-on content for Fallout: New Vegas - Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues, Lonesome Road, Courier’s Stash and Gun Runners’ Arsenal.

Hướng dẫn kích hoạt game trên nên tảng Steam:

1. Click vào https://store.steampowered.com/account/registerkey đăng nhập tài khoản của bạn

2. Nhập code của bạn vào ô trống "Product Code"

3. Check vào ô nhỏ mục "I agree ..."

4. Click "Continue" và xác nhận kích hoạt game

Đăng Ký / Đăng Nhập Qua

GIFT CARDS