topbanner
  • -10.000 ₫
GearUp Booster 1 Month - Mua GearUp Booster tự động 24/7
-10.000 ₫

GearUp Booster 1 Month PC

49.000 ₫
59.000 ₫
GearUp Booster
gearupbooster1m

Thông tin chi tiết

Phân vùng
Vietnam
Loại sản phẩm
Digital Key
Qty

Lưu ý: Code đã giao không thể hoàn trả.

GearUp Booster có thể giảm ping mức thấp nhất cho PC, và đảm bảo hiệu suất chơi game của bạn, không còn tình trạng giật lag!

Hướng dẫn kích hoạt:

- Tải app tại đây: https://www.gearupbooster.com

- Mở app GearUp Booster và đăng nhập tài khoản.

- Click vào mục "My Wallet".

- Nhập mã vào mục "Redeem Your Code".

- Click "Redeem" kích hoạt code.

GearUp Booster
gearupbooster1m

Thông tin chi tiết

Phân vùng
Vietnam
Loại sản phẩm
Digital Key